انجام ۳۱۸ ماموریت در سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل
به گزارش صدای تبرستان، لعلی رئیس سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل گفت: ماموران سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در راستای وظایف بهداشتی و درمانی خود به غیر از حضور در ماموریت‌های استقرار وپوشش پزشکی در مانور ها، مسابقات ورزشی، همایش ها، جشنواره‌ها و اردو‌های آموزشی و تفریحی و مراسم‌های مذهبی در ۴ روز تعطیلات ۳۱۸ ماموریت انجام دادند. وی افزود: از این ماموریت ها، ۱۲۰مورد شهری ۱۹۸ ماموریت جاده‌ای بوده است. لعلی گفت: از این تعداد ماموریت‌های که سازمان اورژانس بابل انجام داده است ۱۵۶بیمار یا مصدوم را به بیمارستان‌های شهرستان بابل منتقل کردند. رئیس سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل افزود: میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان دراین ۴روز با توجه به شلوغی و جاده ها‌ی پرتردد ماموریت‌های شهری ۱۰ دقیقه و میانگین زمان حضور بربالین بیمار یا مصدومان جاده‌ای ۱۷دقیقه بود. وی گفت: در این ۴ روز ماموران سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل ۱۲۶ماموریت تصادف انجام دادند که از این تعداد ۲۸ مورد تصادفی شهری و ۹۸ مورد تصادفی جاده‌ای بوده است. لعلی افزود: بعد از ماموریت‌های تصادفی که رتبه یک ماموریت‌های سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل بوده ماموریت‌های قلبی با ۱۱مورد و ماموریت تنفسی با ۵مورد بوده است. رئیس سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل گفت: در این ۴ روز ۶۹ مورد مزاحمت تلفنی سازمان اورژانس بابل داشته است.