افزایش مسیر پروازی مازندران شاید وقتی دیگر
به گزارش صدای تبرستان، سعدالله وطن خواه مدیر کل فرودگاه‌های مازندران گفت:برخی شرکت‌های هواپیمایی مقاصد جدید پروازی داخلی و خارجی را در تبلیغات خود اعلام می‌کنند، اما این موضوع تا زمانی که مکتوب به این اداره اعلام نشود قابل طرح نیست. وی با بیان اینکه این اقدام شرکت‌های هواپیمایی ما را در نگاه مردم متعهد می‌کند، افزود: شرکت‌ها برای بازاریابی خود اقدام به معرفی مقاصد جدید پروازی می‌کنند که بر اساس قانون پیش از هرگونه تبلیغاتی، این مقاصد را باید به فرودگاه‌های کشور اعلام کنند. مدیر کل فرودگاه‌های مازندران گفت: در گذشته نیز برخی از این شرکت، چندین مرتبه اخباری مشابه مطرح کردند، اما بعد از گذشت مدتی به فراموشی سپرده شد. سعدالله وطن خواه در پاسخ به این این موضوع که یکی از شرکت‌های هواپیمایی از آغاز پرواز در مسیر مازندران به تاجیکستان و مازندران به اصفهان خبر داد ضمن ابراز بی اطلاعی از این موضوع افزود: اداره کل فرودگاه‌های مازندران مسئولیت ایجاد هماهنگی‌های لازم، آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای پرواز‌ها را به عهده دارد و تاکنون هیچ درخواست مکتوبی از این شرکت‌ها برای راه اندازی مسیر‌های جدید اعلام نشده است.