ضرورت توجه به ذخایر ژنتیک ماهیان دریای خزر
به گزارش صدای تبرستان، مجید حسین زادگان استاندار مازندران در مراسم صید و رهاسازی بچه ماهی سفید به رودخانه‌های مازندران با ببان اینکه توجه به ذخایر ژنتیک ماهیان دریای خزر از مهمترین مولفه‌ها در توسعه فعالیت‌های آبزی پروری است، گفت: از ظرفیت‌های دریای خزر کمترین بهره برداری شده است. وی افزود: در زمینه پرورش ماهی در قفس که ظرفیت بسیار مناسبی برای دریای خزر است استفاده مطلوبی نشده است. حسین زادگان گفت: باید از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریایی بهره گیری شود. استاندار مازندران افزود: از ظرفیت‌های نهفته شیلاتی در دریای خزر با مشارکت بخش خصوصی استفاده شود. وی گفت: تکثیر طبیعی در مصب رودخانه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. حسین زادگان افزود: توجه به فعالیت‌های اقتصادی دریامحور در دستور کار استان است، اما توفیقات خوبی حاصل نشده است و لازم است همه دستگاه‌ها در این وادی قدم بگذارند. استاندار مازندران گفت: دریای خزر بزرگترین و بهترین سرمایه استان است و باید بیشترین بهره برداری اقتصادی از این سرمایه ملی انجام شود. لازم به ذکر است؛ امروز در مراسم صید و رهاسازی بچه ماهی سفید به رودخانه‌های مازندران ۸۰ میلیون قطعه بچه ماهی سفید در رودخانه‌های استان رهاسازی می‌شود. همچنین مرکز بازسازی ذخایر شهید رجایی در سمسکنده، بزرگترین مرکز در شمال کشور است.