توانمند سازی مددجویان یکی اهداف مهم کمیته امداد
به گزارش صدای تبرستان، اسکندری قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) مازندران با اشاره به اینکه هدف کمیته امداد تنها پرداخت وجه نقد به خانواده‌های تحت پوشش نیست گفت:بیش از ۶ هزار خانوار در استان پارسال توانمند و دارای استقلال اقتصادی شدند. وی افزود:یکی دیگر از اهداف ما ایجاد شغل برای ۶ هزار نفر امسال در استان است که امیدواریم با کمک دستگاه‌های مختلف این امر تحقق یابد. وی با اشاره به اینکه دیگر خدماتی که کمیته امداد به مددجویان ارائه میدهد در حوزه درمان، جهیزیه و مسکن است افزود:این خدمات از طریق کمک‌هایی است که مردم در سطح استان از طریق صدقات، زکات، اکرام و ایتام و سایر انفاقات پرداخت می‌کنند. اسکندری با بیان اینکه روش‌های مختلفی برای دریافت صدقات وجود دارد گفت:مردم میتوانند صدقات خود را در صندوق صدقات و یا از طریق تلفن همراه با شماره گیری کد #۰۱۱*۸۸۷۷* پرداخت کنند.