مدیریت آب با تجهیز و نوسازی شالیزار‌های محمودآباد
به گزارش صدای تبرستان، احمد صادقی با بیان اینکه عملیات تسطیح و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روستای ارمک کلا از بخش مرکزی حوزه مرکز جهاد کشاورزی کلوده به مساحت ۱۴۰ هکتار به اتمام رسیده است، گفت:این اراضی از ۱۵ اردیبهشت ماه امسال تحویل کشاورزان شد و هم اکنون نیز عملیات نشاکاری آن به پایان رسیده است. وی با اشاره به اجرای این طرح که مهمترین عامل در مقابله با پدیده تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی است افزود: با اجرای این طرح مدیریت آب و مصرف بهینه آب برای چند کشت کردن و افزایش ضریب ورود مکانیزاسیون به منظور کاهش هزینه تولید و افزایش درآمد، توسعه پایدار کشاورزی و اشتغالزایی انجام می‌شود. وی گفت: این شهرستان دارای ۱۷ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی شالیزاری است. صادقی افزود: با توجه به اینکه تجهیز و نوسازی اراضی نقشه برداری شده از برنامه‌های امسال است، انتظار می‌رود با تخصیص اعتبارات لازم، روند اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در این شهرستان با سرعت بیشتری پیگیری شود.