برداشت گیلاس زودرس در لاریجان آمل
به گزارش صدای تبرستان، اسلامی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از شروع برداشت گیلاس، ارقام پیش رس در سطح ۵۰ هکتار در منطقه لاریجان خبرداد. وی افزود: نخستین برداشت گیلاس زودرس منطقه ۳۰ اردیبهشت ماه در روستای پنجاب با عملکرد تقریبا ۷ تا ۸ تن در هکتار آغاز شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: سطح کلی ارقام مختلف گیلاس منطقه حدود ۸۰۰ هکتار است. اسلامی افزود: پیش بینی می‌شود امسال به ازاء هر هکتار ۱۰ تا ۱۲ تن گیلاس برداشت شود که به تدریج و با ادامه برداشت محصول روانه بازار شود. پرداخت تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون در آمل مدیر جهاد کشاورزی آمل از آغازپرداخت تسهیلات خط اعتباری ۶۰ میلیاردی مکانیزاسیون دراین شهرستان خبر داد و گفت: به منظور افزایش بهره وری و کاهش هزینه تولید در بخش کشاورزی، از محل تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی، از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در سال جاری ۶۰ میلیارد ریال به شهرستان آمل اختصاص یافت. وی افزود:ساماندهی، کاهش هزینه تولید، بهبود بهره وری، افزایش ضریب درجه مکانیزاسیون با جایگزینی مشین‌های نو اهداف این مدیریت است. اسلامی ادامه داد: اعتبارتخصیصی سال گذشته ۴۴ میلیارد ریال بوده که با هدایت مراکز جهاد کشاورزی و ادارات تخصصی و همراهی بانک کشاورزی جذب ۱۲۵ میلیاردریال در این شهرستان انجام گرفته است مدیر جهاد کشاورزی آمل گفت :پیش بینی می‌شود با همراهی بانک کشاورزی ۱۵۰ میلیارد ریال جذب اعتبار مکانیزاسیون در این شهرستان انجام شود.