ملخ های مراکشی در مازندران مشاهده نشد
به گزارش صدای تبرستان، بهادری مدیر حفظ نباتات اداره کل جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه سابقه هجوم ملخ‌های مراکشی یا ایتالیایی در شرق استان وجود دارد، گفت: به همین دلیل عملیات دیده بانی ملخ نسبت به تخم ریزی و تغذیه آنان در حال انجام است. وی با اشاره به مبارزه شیمیایی، سمپاشی و کانون یابی آفت ملخ در شهرستان‌های ساری، سوادکوه و آمل، گفت: با حضور مستمر کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی عملیات کانون کوبی ومبارزه دولتی در این مناطق انجام می‌شود. وی گفت: سازمان جهانی فائو نظارت مستقیم روی آفت ملخ صحرایی در سطح جهان دارد و مناطق پراکنش این آفت غرب و شمال آفریقا، کشور‌های حاشیه دریای سرخ و خلیج فارس، شبه جزیره عربستان، پاکستان، هند و جنوب شرق ایران است. وی افزود: با توجه به اینکه این نوع ملخ قدرت پرواز بسیار زیادی دارد و در یک شبانه‎روز می‎تواند تا ۱۵۰ کیلومتر پرواز کند، موجب مهاجرت از کشوری به کشور دیگر و از استانی به استان دیگر می‎شود. بهادری گفت: کارشناسان آفات و بیماری‌های مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌های مازندران آماده هر گونه همکاری در انجام برگزاری دوره‌های آموزشی و چگونگی مبارزه با انواع آفات و بیماری‌ها را دارند.