پوشش بیمه ای ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری آمل
به گزارش صدای تبرستان، سید حسین اسلامی مدیر جهادکشاورزی آمل با اشاره به اینکه بیمه به عنوان یک ابزار مناسب مدیریت ریسک، تنها راهکار حفاظتی از کشاورزان در برابر حوادث غیر مترقبه و جبران کننده بخشی از خسارات وارده احتمالی است گفت:سطح تحت پوشش بیمه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد چشمگیری داشته و به بیش از دو برابر رسیده است وی با تأکید برضرورت افزایش و گسترش پوشش بیمه‌ای در بخش کشاورزی گفت: علیرغم عدم استقبال مناسب بهره برداران از مقوله بیمه، توسعه سطح بیمه محصولات کشاورزی از سیاست‌ها و اولویت‌های این مدیریت بوده و سعی شده با تمرکز فعالیت‌های آموزشی ترویجی و همایش‌های دهیاران و اعضای شورای اسلامی در این راستا گامی موثر برداشته شود. وی با اشاره به اهتمام و تعهد کارشناسان جهاد کشاورزی در اطلاع رسانی و توجیه بهره برداران در زمینه اهمیت بیمه تاکید نمود و گفت: تمام کشاورزان باید برای بیمه کردن محصولات کشاورزی خود اقدام کنند چراکه تنها اهرم حمایت از کشاورزان و بهره برداران در مواقع بحران وحوادث، بیمه محصولات کشاورزی است.