هویت جسد کشف شده خانم 25 ساله در ساری مشخص شد
علی عباسی درباره هویت جسد کشف شده در ساری و اقدامات انجام شده برای شناسایی و علت فوت، اظهار کرد: هویت جسد پس از انتقال به پزشکی قانونی و بررسی اولیه مشخص شده است. وی درباره علت مرگ و اقدامات انجام شده تشخیصی، گفت: علت مرگ در دست بررسی قرار دارد، کالبد شکافی انجام شده و در حال پیگیری مراحل قانونی و علمی برای برررسی علت مرگ هستیم. به گزارش صدای تبرستان، جسد یک خانم 25 ساله در منطقه آکند ساری کشف شده بود. مدیرکل پزشکی قانونی مازندران درباره پیدا شدن جسد مرد 38 ساله در نکا، گفت: جسد در پزشکی قانونی ساری تحویل شده و در حال بررسی علت فوت هستیم که اقدامات کالبد شکافی فردا انجام می‌شود.