اعلام رای کمیته انضباطی حواشی مسابقه والیبال ساری و آمل
به گزارش صدای تبرستان، پیرامون اتفاقات و حوادث مسابقه عرب ساری و خوش سیما آمل در مرحله نیمه نهایی لیگ جوانان مازندران با توجه به گزارشات واصله و پس از برگزاری جلسه با خاطیان و بررسی مدارک و مستندات از طرف کمیته انضباطی احکام ذیل صادر شد. ۱ - رضا عرب سرمربی تیم عرب ساری طبق بند دو ماده چهار آیین نامه انضباطی فدراسیون والیبال به دو جلسه محرومیت قطعی و سه میلیون ریال پرداخت نقدی محکوم گردید، ضمناً مابقی جرائم ایشان به تعداد یک جلسه محرومیت از مسابقات استانی و ۷ میلیون ریال جریمه نقدی با توجه به سوابق ایشان به مدت ۶ ماه تعلیق گردید. ۲ - کیومرث رضایی مدیر تیم خوش سیما آمل طبق بند ۲ ماده ۴ آیین نامه انضباطی فدراسیون والیبال به دو جلسه محرومیت قطعی و سه میلیون ریال پرداخت نقدی محکوم گردید، ضمناً مابقی جرائم ایشان به تعداد یک جلسه محرومیت از مسابقات استانی و ۷ میلیون ریال جریمه نقدی با توجه به سوابق ایشان به مدت ۶ ماه تعلیق گردید. ۳ - حسین ملکی عضو کادر فنی تیم عرب ساری حسب بندهای ۵ و ۶ از ماده ۳ آیین‌نامه انضباطی متخلف شناخته شده و یک جلسه از همراهی تیم محروم شد و به پرداخت یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم شد. ۴ - امیر حسین صداقت بازیکن تیم شهید خوش سیما آمل طبق بند ۱۱ ماده ۳ و بند ۲ ماده ۴ آیین نامه انضباطی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت یک میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. ۵ - علیرضا جعفری کاپیتان تیم عرب ساری بر اساس ماده ۴ آیین نامه به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و یک میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. ۶ - عرفان جلالی‌نژاد کاپیتان تیم خوش سیما آمل و حمید حسن‌زاده مربی تیم عرب ساری از طرف کمیته انضباطی تذکر کتبی داده شد. کمیته انضباطی هیئت والیبال مازندران با توجه به جمیع شواهد به حوادث تصمیم بر تکرار مسابقه و هر دو تیم را به سه جلسه محرومیت از میزبانی مسابقات خانگی و مبلغ سه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌کند. با اعلام هیات والیبال مازندران، مهلت جرائم نقدی افراد دو هفته و جریمه نقدی تیمی تا قبل از برگزاری مسابقه مجدد بوده است.